Arbetsmängd och arbetstempo

Arbetsmängd (Kvantitativa krav) och arbetstempo handlar om tidspress och mängden arbetsuppgifter. Mängdkraven förhåller sig till Återhämtningsmöjligheterna (tex paus och rast) på så sätt att större arbetsmängd har betydelse för att Återhämtningsmöjligheter är färre (Wentz et al., 2015).

Forskare har vid upprepade tillfällen visat på kopplingen mellan en pressad arbetssituation och både ökad trötthet efter arbetet (Kiss et al., 2008) och ökad risk för allvarlig ohälsa (Kivimäki et al., 2015).

Arbetsmängd/Kvantitativa krav

Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?

Frågan ”Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?” besvaras i webbverktyget via svarsalternativen Ja och Nej. Frågan är hämtad från skalan Kvantitativa krav ur COPSOQ II (Copenhagen Psychosocial questionnaire) Berthelsen et al. (2014) Skalan Kvantitativa krav består ursprungligen av fyra frågor med poängsättning 0-100 poäng.

Undersök också din arbetssituation genom det här verktyget.

Undersökningsverktyg

Mängdkrav och tempokrav

På den här arbetsplatsen finns det en eller flera personer:

  • Som upplever arbetet som hektiskt och stressigt
  • Som måste arbeta i ett högt tempo
  • Som måste göra en mycket stor arbetsinsats
  • Som inte hinner med viktiga saker
  • Som inte har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter

När förekommer det? Hur ofta förekommer det? Vilka situationer och vilka personer handlar det om? Vilka är et som har krav på dem som arbetar här?

Eklöf M. Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp bedömning och utveckling. Studentlitteratur, 2017 Lund.

Åtgärder

Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt påfrestande arbetsförhållanden.

Diskutera med dina arbetskamrater, ditt skyddsombud och din chef hur ni kan minska ohälsosam påverkan från arbetet. Vilka åtgärder som bör väljas beror på vilka förhållanden som gör arbetet psykiskt påfrestande.

Referenser

Berthelsen, H., Westerlund, H., & Søndergård Kristensen, T. (2014). COPSOQ II: en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Eklöf M. Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp bedömning och utveckling. Studentlitteratur, 2017 Lund.

Kiss P, De Meester M, Braeckman L. Differences between younger and older workers in the need for recovery after work. Int Arch Environ Occup Health 2008;81:311-20.

Kivimäki M and Ichiro Kawachi I.Work Stress as a Risk Factor for Cardiovascular Disease Curr Cardiol Rep. 2015; 17(9): 74. Published online 2015 Aug 4.

Wentz K, Gyllensten K. Utprovning och anpassning till svenska förhållanden av två återhämtnings-instrument. Rapport 153. Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Skriv ut