Vi ser att din webbläsare inte stödjer eller har blockerat JavaScript

JavaScript måste kunna användas för att detta test ska kunna fungera. Aktivera JavaScript eller använd en annan webbläsare för att kunna gneomföra detta test.

Läs mer om hur du tillåter JavaScript här

Ett fel inträffade

Fel med enkäten

Försök igen

Snabbtest:
Behov av återhämtning efter arbetet

Med en för hög belastning i arbetet följer stressreaktioner och trötthet. Tröttheten efter ett arbetspass får inte vara större än att du hinner återhämta dig inför nästa arbetsdag. Ett högt behov av återhämtning efter arbetet kan vara en tidig signal på en längre tids sjukskrivning eller ohälsa som hjärt-kärlsjukdom.

Hög arbetsbelastning har olika orsaker som en stor mängd arbete eller att arbetet är känslomässigt krävande. Att känna att man kan göra ett bra jobb (Kvalitet i arbetet) är viktigt för hälsan. Det samma gäller möjligheten att ta pauser och raster (Återhämtningsmöjligheter).

26 frågor som ger svar på din situation

Ett snabbtest med 26 frågor kan ge dig en bild av din situation och också råd om hur du kan gå vidare.

Behov av återhämtning efter arbetet

Tala om hur du har känt dig under de senaste tre-fyra veckorna EFTER EN ARBETSDAG ELLER ETT ARBETSPASS genom att välja ett svarsalternativ på varje fråga.

1 Jag tycker att det är svårt att slappna av när arbetsdagen är slut.
Denna fråga måste besvaras
2 När arbetsdagen är slut är jag riktigt slutkörd.
Denna fråga måste besvaras
3 Arbetet gör att jag känner mig ganska utmattad när arbetsdagen är slut.
Denna fråga måste besvaras
4 Efter (kvälls)maten känner jag mig fortfarande ganska pigg.
Denna fråga måste besvaras
5 Jag känner mig inte helt utvilad förrän på min andra lediga dag.
Denna fråga måste besvaras
6 När jag är ledig efter arbetet har jag svårt att koncentrera mig.
Denna fråga måste besvaras
7 När jag precis har kommit hem kan jag inte visa något större intresse för andra.
Denna fråga måste besvaras
8 Det tar normalt över en timme innan jag har återhämtat mig helt efter arbetet.
Denna fråga måste besvaras
9 När jag kommer hem måste jag få vara ifred en stund.
Denna fråga måste besvaras
10 Det händer att jag på grund av trötthet inte får någonting gjort.
Denna fråga måste besvaras
11 Jag är så trött under den sista delen av arbetsdagen att jag inte kan utföra mitt arbete så bra längre.
Denna fråga måste besvaras

Mitt arbete och mina återhämtningsmöjligheter

Skatta dina återhämtningsmöjligheter genom att välja ett svarsalternativ på varje fråga.

12 Kan du ta en paus i arbetet om du tycker det behövs?
Denna fråga måste besvaras
13 Kan du själv bestämma när din arbetsdag börjar och slutar?
Denna fråga måste besvaras
14 Kan du själv bestämma när du ska ta rast?
Denna fråga måste besvaras
15 Kan du ta semester när du vill?
Denna fråga måste besvaras
16 Kan du ta en ledig dag när du vill?
Denna fråga måste besvaras
17 Blir du inkallad när du har en ledig dag eller semester?
Denna fråga måste besvaras
18 Är dina arbets- och vilotider ordnade på ett bra sätt?
Denna fråga måste besvaras
19 Har du möjlighet att arbeta på tider som passar ditt privatliv?
Denna fråga måste besvaras
20 Påverkas ditt privatliv negativt av oregelbundna arbetstider?
Denna fråga måste besvaras

Kvalitet i arbete

21 Har du tillräckligt med resurser så att du kan utföra ditt arbete på ett för dig tillfredställande sätt?
Denna fråga måste besvaras
22 Händer det att du känner dig otillräcklig för att du inte kan ge den hjälp/stöd som du vill kunna?
Denna fråga måste besvaras
23 Har du så mycket att göra så att du inte hinner göra ett så bra jobb som du skulle vilja?
Denna fråga måste besvaras
24 Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör?
Denna fråga måste besvaras

Psykisk arbetsmiljö

Följande frågor handlar om psykosocial arbetsmiljö. En fråga kanske passar dig och ditt arbete bättre än den andra frågan men vänligen försök att besvara båda frågorna ändå.

Välj det svar som passar in på dig och ditt arbete.

25 Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?
Denna fråga måste besvaras
26 Är ditt arbete känslomässigt krävande?
Denna fråga måste besvaras

Ditt resultat

Här ser du ditt resultat när det gäller behov av återhämtning efter arbetet och belastningen i din arbetssituation. Du får också råd om vad du kan göra.

    Skriv ut resultatet | Till toppen av sidan för att se resultatet